• Tập đoàn Shandong Jinta đã tham gia báo cáo “Triển lãm Quốc tế về Tinh bột và Các chất dẫn xuất từ ​​tinh bột Thượng Hải lần thứ 16”

Tập đoàn Shandong Jinta đã tham gia báo cáo “Triển lãm Quốc tế về Tinh bột và Các chất dẫn xuất từ ​​tinh bột Thượng Hải lần thứ 16”

Ngày 01/9/2022, theo triển khai công tác của Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh, Lễ phát động Hội nghị Dịch vụ Kinh tế Tư nhân Sơn Đông và Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân năm 2021 do Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Sơn Đông và Sở Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại đã được tổ chức tại Triển lãm Quốc tế Khách sạn Phương Đông.Trung tâm được tổ chức hoành tráng.Hội nghị đã cấp bằng khen và giấy chứng nhận cho lô các công ty đầu tiên được lựa chọn cho Chương trình Fuyou “Chuyên biệt, Chuyên biệt, Chuyên biệt và Mới” tại tỉnh Sơn Đông.Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Đông Jinta đã được lựa chọn thành công vào danh sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân “chuyên biệt, tinh tế và mới” của tỉnh Sơn Đông và các doanh nghiệp trồng trọt kế hoạch xuất sắc (đợt đầu tiên) sau khi đánh giá chính thức, đánh giá chuyên gia, công khai trực tuyến và các liên kết khác .
Các nhà lãnh đạo tại cuộc họp chỉ ra rằng hội nghị dịch vụ kinh tế tư nhân và tuần lễ dịch vụ doanh nghiệp tư nhân chủ yếu nhằm thúc đẩy các yêu cầu quan trọng của “hai sức khỏe”, thu thập hỗ trợ chính sách dịch vụ của chính phủ và doanh nghiệp, tăng cường tương tác và giao tiếp tích cực, và liên tục tối ưu hóa hoạt động kinh doanh môi trường trong thành phố.Cải thiện sự hài lòng và cảm giác đạt được của các doanh nghiệp tư nhân.Sơn Đông đi đầu trong cải cách và phát triển.Bất kể trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, doanh nhân làm kinh tế tư nhân đều là tài nguyên quý giá nhất ở Quảng Châu.Hy vọng rằng các doanh nhân tư nhân sẽ nắm bắt được tình hình chung, không ngừng tăng cường đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đẩy nhanh phát triển xanh.Chuyên sâu vào chuyên môn hóa và các lĩnh vực mới ”để tìm kiếm sự phát triển và đột phá mới.

Dự án kế hoạch xuất sắc và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân “chuyên biệt, tinh chỉnh và mới” của tỉnh Sơn Đông nhằm mục đích lựa chọn các khả năng tích hợp mạnh mẽ về lợi ích kinh tế, khả năng đổi mới liên tục và các mô hình quản lý và vận hành;R & D thiết kế, sản xuất, tiếp thị, quản lý nội bộ, vv Liên tục đổi mới và đạt được những lợi ích tương đối đáng kể;có giá trị trình diễn và quảng bá nhất định, có trình độ quản lý được chuẩn hóa, có uy tín tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội, công nghệ sản xuất hàng đầu, chất lượng và sản phẩm hàng đầu và có hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ tương đối hoàn chỉnh;coi trọng và thực hiện Chiến lược phát triển lâu dài, có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu quốc tế hoặc trong nước trong các lĩnh vực liên quan.

Sự công nhận này thể hiện đầy đủ sự ghi nhận cao và khẳng định đầy đủ sức mạnh toàn diện và khả năng đổi mới bền vững của công ty bởi các cơ quan có thẩm quyền.Bảo vệ cấu trúc công nghệ công nghiệp và phương pháp sản xuất của môi trường, kiên quyết đi theo con đường phát triển chất lượng cao, ưu tiên sinh thái, xanh và carbon thấp, và góp phần thực hiện đỉnh carbon và trung tính carbon như đã định.


Thời gian đăng: 22-9-2022