• biểu ngữ giới thiệu

Tôn kính

 • Mới - ASME

  Mới - ASME

 • Chứng nhận Asmi

  Chứng nhận Asmi

 • Chứng chỉ năng lực thiết kế D1D2

  Chứng chỉ năng lực thiết kế D1D2

 • Chứng chỉ mới cho thiết kế đường ống áp lực

  Chứng chỉ mới cho thiết kế đường ống áp lực

 • Ba loại bình áp suất

  Ba loại bình áp suất

 • Chứng chỉ Chương trình Torch 2011

  Chứng chỉ Chương trình Torch 2011

 • Hệ thống môi trường Jinta

  Hệ thống môi trường Jinta

 • Tập tin đính kèm Hệ thống Môi trường Jinta

  Tập tin đính kèm Hệ thống Môi trường Jinta

 • Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Jinta

  Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Jinta

 • Bản đính kèm Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Jinta

  Bản đính kèm Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Jinta

 • Hệ thống chất lượng Jinta

  Hệ thống chất lượng Jinta

 • Phụ kiện Hệ thống Chất lượng Jinta

  Phụ kiện Hệ thống Chất lượng Jinta

 • Hệ thống môi trường có cồn

  Hệ thống môi trường có cồn

 • Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp rượu

  Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp rượu

 • Hệ thống chất lượng rượu

  Hệ thống chất lượng rượu

 • Hệ thống môi trường khoa học và công nghệ

  Hệ thống môi trường khoa học và công nghệ

 • Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp công nghệ

  Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp công nghệ

 • Hệ thống chất lượng công nghệ

  Hệ thống chất lượng công nghệ

 • Chứng nhận hệ thống chất lượng

  Chứng nhận hệ thống chất lượng

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Braxin

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Braxin

 • Chứng nhận giải thưởng tiết kiệm năng lượng

  Chứng nhận giải thưởng tiết kiệm năng lượng

 • Jinta New - Doanh nghiệp vừa và nhỏ về công nghệ

  Jinta New - Doanh nghiệp vừa và nhỏ về công nghệ

 • Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

  Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 • Chứng chỉ thứ mười ba mươi mạnh

  Chứng chỉ thứ mười ba mươi mạnh

 • Công nghệ cao

  Công nghệ cao

 • Chứng chỉ cấp cao mới

  Chứng chỉ cấp cao mới

 • Doanh nghiệp công nghệ cao

  Doanh nghiệp công nghệ cao

 • Công nhân tỉnh thành tựu đổi mới công nghệ

  Công nhân tỉnh thành tựu đổi mới công nghệ

 • Rượu - Chứng chỉ cao năm 2016

  Rượu - Chứng chỉ cao năm 2016

 • Giấy chứng nhận sản phẩm mới trọng điểm quốc gia

  Giấy chứng nhận sản phẩm mới trọng điểm quốc gia

 • Giấy chứng nhận thành viên của hiệp hội công nghiệp lên men sinh học Trung Quốc

  Giấy chứng nhận thành viên của hiệp hội công nghiệp lên men sinh học Trung Quốc

 • Công ty công nghệ trả lương cao

  Công ty công nghệ trả lương cao

 • Giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng

  Giấy chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng

 • Giải Ba Công đoàn năm 2016

  Giải Ba Công đoàn năm 2016

 • Hợp đồng và giữ lời hứa

  Hợp đồng và giữ lời hứa

 • Giấy chứng nhận Giải thưởng Khuyến khích Năng suất

  Giấy chứng nhận Giải thưởng Khuyến khích Năng suất

 • Chưng cất ba tác dụng

  Chưng cất ba tác dụng

 • Giấy chứng nhận của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Quốc gia

  Giấy chứng nhận của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Quốc gia

 • Giải thưởng Tiến bộ Công nghệ Công nghiệp Nhẹ

  Giải thưởng Tiến bộ Công nghệ Công nghiệp Nhẹ

 • Phòng thí nghiệm trọng điểm của Đại học Công nghệ Qilu

  Phòng thí nghiệm trọng điểm của Đại học Công nghệ Qilu

 • Tài liệu nhãn hiệu nổi tiếng

  Tài liệu nhãn hiệu nổi tiếng

 • Cúp Ankang 2011

  Cúp Ankang 2011

 • Nhãn hiệu nổi tiếng

  Nhãn hiệu nổi tiếng

 • Thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

  Thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

 • Doanh nghiệp tiên tiến về xúc tiến đầu tư năm 2010

  Doanh nghiệp tiên tiến về xúc tiến đầu tư năm 2010

 • Một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc

  Một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc

 • Đơn vị Tiên tiến về xây dựng Đảng năm 2011 trong Tổ chức kinh tế ngoài công lập tỉnh Sơn Đông

  Đơn vị Tiên tiến về xây dựng Đảng năm 2011 trong Tổ chức kinh tế ngoài công lập tỉnh Sơn Đông

 • Hiệp hội doanh nghiệp tiên tiến

  Hiệp hội doanh nghiệp tiên tiến

 • 2007 Mô hình tăng trưởng hệ thống công nghiệp nhẹ Sơn Đông

  2007 Mô hình tăng trưởng hệ thống công nghiệp nhẹ Sơn Đông

 • Doanh nghiệp sản xuất máy móc dán nhãn an toàn thứ cấp

  Doanh nghiệp sản xuất máy móc dán nhãn an toàn thứ cấp

 • Thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

  Thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

 • Doanh nghiệp Ngôi sao Sơn Đông

  Doanh nghiệp Ngôi sao Sơn Đông

 • Đơn vị văn minh cấp tỉnh

  Đơn vị văn minh cấp tỉnh

 • Thành viên đơn vị

  Thành viên đơn vị