• Sức mạnh kỹ thuật

JINTA luôn tuân thủ việc thúc đẩy doanh nghiệp có công nghệ và tài năng, đồng thời tăng cường xây dựng đội ngũ đổi mới và nhóm tài năng, gồm 178 công nhân kỹ thuật & kỹ thuật, 19 tài năng hàng đầu cấp tỉnh hoặc thành phố cũng như 12 kỹ sư thiết kế và đánh giá cao cấp có trình độ của Class- Bình áp suất I & Class-II được ủy quyền bởi Viện kiểm định thiết bị đặc biệt Sơn Đông.Trung tâm kỹ thuật JINTA được coi là "Trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh".

Sức mạnh kỹ thuật

JINTA có Cơ sở Sản xuất-Giảng dạy & Nghiên cứu-Phát triển, thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ tỉnh Sơn Đông về dự án chưng cất ethanol đa cột và tiết kiệm năng lượng, hình thành quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với nhiều cơ sở uy tín trong nước như Đại học Thiên Tân, Đại học Thanh Hoa , Đại học Sơn Đông, Đại học Giang Nam, Đại học Đại dương Trung Quốc, Đại học Công nghệ Qilu, Viện Thiết kế & Quy hoạch Hóa học Sơn Đông, Viện Thiết bị Tự động hóa Công nghiệp Thiên Tân, Viện Nghiên cứu & Thiết kế Công nghiệp Lên men Thực phẩm, Viện Thiết kế Công nghiệp Nhẹ Sơn Đông, v.v., và thành lập một cùng với nền tảng R&D chuyên nghiệp và mạnh mẽ, đưa công nghệ JINTA trở thành công nghệ hàng đầu trong ngành rượu / ethanol và thiết bị hóa chất.

Giấy chứng nhận bằng sáng chế

 • chứng nhận01
 • chứng nhận02
 • chứng nhận03
 • chứng nhận04
 • chứng nhận05
 • chứng nhận06
 • chứng nhận07
 • chứng nhận08
 • chứng nhận09
 • chứng nhận10
 • chứng nhận11
 • chứng nhận pant08
 • chứng nhận pant01
 • chứng nhận pant02
 • chứng nhận pant03
 • chứng nhận pant04
 • chứng nhận pant05
 • chứng nhận pant06
 • chứng nhận pant07
 • chứng nhận12