• Sức mạnh kỹ thuật

Trang bị sức mạnh

Xe nâng cao, phay, bào, mài, doa, khoan, uốn tạo hình, uốn tự động, cắt thép tấm, máy cắt và cắt plasma CNC, máy cắt tia lửa điện CNC, máy cắt plasma dưới nước, máy cắt laser, hàn hồ quang chìm, máy hàn tự động tấm ống, hàn tự động hồ quang argon và các khía cạnh khác của thiết bị gia công và khuôn mẫu và lốp xe đặc biệt, cho hơn 2.000 người dùng trong nước để sản xuất thiết bị tháp, bộ trao đổi nhiệt, thùng chứa thép, v.v. chất lượng đáng tin cậy.

Trang bị sức mạnh7
Trang bị sức mạnh8
Trang bị sức mạnh1
Trang bị sức mạnh2
Trang bị sức mạnh
Trang bị sức mạnh3
Trang bị sức mạnh6
Trang bị sức mạnh5